Wednesday, January 25, 2012

കുമാരൻ കുമാരൻ തന്നെ..!

എറണാകുളത്തു മീറ്റാൻപോയപ്പോൾ മലയാളത്തിന്റെ സ്വന്തം ഹെവിവെയിറ്റ് ബ്ലോഗർ കണ്ണൂരുകാരൻ കുമാരൻ എന്ന കുമാരനെ കുമാരൻതന്നെ അടിച്ചുമാറ്റിക്കൊടുത്ത തൂലികകൊണ്ട് കൂടുതൽ സുന്ദരനാക്കിയപ്പോൾ....